Deskundig, veelzijdig en toegankelijk

ZemZem is een populair-wetenschappelijk tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam dat twee keer per jaar verschijnt. In meer dan 100 bladzijden en met steeds een origineel thema in het katern bieden experts u in ieder nummer verdiepende en verrassende informatie over de regio en de religie. Daarmee gaat ZemZem verder dan doorsnee media en levert het een inhoudelijke bijdrage aan het wetenschappelijk en publiek debat in Nederland en Vlaanderen.

Nog geen vaste lezer van ZemZem?

Lancering, De nieuwste ZemZem, Ontdek alle ZemZems, Nieuwste artikelen

Lancering China-nummer

Wat? Een feestelijke lancering van het China-nummer ter gelegenheid van het nieuwe themanummer over China. Op de lancering hoort u een lezing van prof. em. Wilt Idema over premoderne volksverhalen in China en de Arabische wereld, krijgt u een inkijk in de wereld van de Chinese en Arabische kalligrafie en kunt u indien u wilt genieten van een Oeigoerse lunch.

Op de lancering zal u ook de nieuwste ZemZem kunnen aankopen. Zoals steeds zal er voor en na de lezing ook koffie en appeltaart zijn.

Wanneer? Zaterdag 17 juni 2023, 10:30 – 12:00

Waar? Verhalenhuis Belvédère, Rechhuislaan 1, Rotterdam

Prijs? Toegang tot de lezing en workshop zijn gratis. Wie graag ook deelneemt aan de Oeigoerse lunch (€ 12,50) kan zich hier aanmelden. Aanmelden is verplicht.

De nieuwste ZemZem: China

Globalisering zonder het Westen 

Hoofdredactioneel

Met de recente investeringen in de regio in het kader van het Belt and Road Initiative (bri) staat de invloed van China in de Arabische wereld in de schijnwerpers. Maar de contacten tussen China en het Midden-Oosten zijn minstens zo oud als de Profeet: ‘Ga op zoek naar kennis, ook al is het in China’ zou hij volgens sommigen gezegd hebben. En inderdaad, door de eeuwen heen hebben Arabieren, Perzen en andere islamitische volken voet op Chinese bodem gezet. Ze reisden langs de legendarische zijderoutes en over zee, zij het niet alleen op zoek naar kennis: ook toen al ging het vooral om handel.

In deze ZemZem willen we aandacht besteden aan de beide werelddelen vanuit een zogenaamd Zuid-Zuid-perspectief: waar het Midden-Oosten vaak bekeken wordt door een Eurocentrische lens met veel aandacht voor de relaties tussen Europa en de Arabische wereld, belicht deze ZemZem transnationale contacten die compleet aan Europa voorbijgaan. Dat contact tussen beide werelddelen heeft door de eeuwen heen tot belangrijke wederzijdse beïnvloeding geleid, op economisch gebied, maar ook wat betreft religie, politiek, kunst en cultuur. Zo trokken Chinese oelama naar het Midden-Oosten, waarop ze het gedachtegoed van de islamitische denkers aldaar weer mee terug naar China namen. Arabische militanten waren geïnspireerd door Mao, en van Marokko tot Oman lazen ze zijn Rode Boekje. Vandaag de dag bestaan er niet alleen mengvormen van Chinese en Arabische kalligrafie en architectuur, maar zien we ook traditionele Chinese mode op de catwalk in Dubai.

De contacten met China vinden echter niet plaats in een vacuüm. Economische belangen, politieke betrek-kingen en ideologische conflicten zijn bepalend voor de onderlinge verhoudingen, en dat geldt net zozeer voor de premoderne handelscontacten als voor het bri. Vandaag de dag is het vooral de toenemende economische afhankelijkheid van China die wat dat betreft prangende vragen oproept. Zijn de Chinese investeringen in infrastructuur en ziekenhuizen in de Sahel bijvoorbeeld een vorm van politieke interventie, of is China juist veel terughoudender dan menig westers land? En spreken Arabische landen zich andersom uit over de politieke situatie in China, bijvoorbeeld ten aanzien van de Oeigoeren?

Voor deze ZemZem legden we deze en andere vragen voor aan experts. Ook vroegen we literatuurspecialisten om premoderne teksten uit het Chinees, Arabisch en Perzisch te vertalen om zo de lange geschiedenis van die Zuid-Zuid-contacten te belichten. Samen brengen de artikelen de wisselende verhoudingen tussen China en het Midden-Oosten door de eeuwen heen voor het voetlicht. Zo implementeert ook deze ZemZem de aanmoediging van de Profeet.

Maaike Voorhoeve en Judith Naeff 

Ontdek ZemZem

Van klassiek-Arabische poezië tot moderne beeldcultuur en van politieke islam tot gender en seksualiteit: in ZemZem leert u het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam kennen buiten de klassieke kaders. Ontdek per nummer wat u kunt verwachten of duik in ons online archief om artikelen te lezen uit de uitverkochte nummers. Meer lezen? Word abonnee of koop een los nummer in onze webshop. Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van ZemZem kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief en ons volgen op sociale media.

Ontmoet ZemZem


De auteurs en de redactie van ZemZem zijn wetenschappers en journalisten die gespecialiseerd zijn in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam. Benieuwd wie er in ZemZem hebben gepubliceerd en wie de nummers redigeren? Maak kennis met hen op de auteurs- en de redactiepagina. Hebt u een voor ZemZem relevante expertise en wilt u een bijdrage leveren aan een toekomstig nummer? Bekijk de mogelijkheden onder Publiceren in ZemZem.

Nieuwste artikelen

Volg ZemZem

Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste publicaties en evenementen, zoals lezingen en filmvertoningen?
Volg ZemZem op sociale media en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in ZemZem!

Vaste lezer worden? U kunt in onze webshop een jaarabonnement afsluiten (22,50 per jaar). Ook kunt u hier losse nummers bestellen.