2016/1 Joden in de Arabische wereld

Blikvelden

Hoofdredactioneel

Wie naar het Joodse verleden in de Arabische en islamitische wereld kijkt, kan niet om het feit heen dat van de ooit grote Joodse gemeenschappen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vandaag de dag nog maar weinig over is. De laatste jaren is er toenemende maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling voor dit Joodse verleden en de relaties tussen Joden en anderen. Tegelijkertijd woedt er een stevig debat over islam, islamofobie en antisemitisme, en is de situatie in Israël en Palestina uitzichtloos. In discussies over Joden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika staan nostalgische verlangens naar voorbije tijden van kosmopolitisme en tolerantie soms lijnrecht tegenover hardnekkige beelden over intolerantie en uitsluiting.

In dit themanummer kijken we naar tijden, plaatsen en denkbeelden waar Joden en het jodendom en het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam samenkomen. Resianne Fontaine analyseert de kijk van de dertiende-eeuwse joodse denker Judah ha-Cohen op de islamitische filosoof Averroës en laat zo de sporen van de islamitische filosofie in de middeleeuwse joodse filosofie zien. Lucia Admiraal beschrijft de reacties in een Arabischtalige Egyptisch-Joodse krant op het nazisme in Europa tijdens de jaren dertig, waarin Andalusië fungeerde als een historisch alternatief voor antisemitisme en intolerantie. Sasha Goldstein-Sabbah laat zien dat de moderne geschiedenis van de Joden in Bagdad niet alleen door een Arabische bril moet worden bezien. In de eerste helft van de twintigste eeuw was er in Bagdad een kosmopolitische Joodse gemeenschap, wat geïllustreerd wordt door de rol van Joodse transnationale filantropie en educatie. In het artikel van Jan Ybema staat Arabische beeldvorming over jodendom en zionisme centraal. Hij analyseert het werk van de prominentste Arabische intellectueel op het gebied van het jodendom, de Egyptenaar Abdelwahhab Elmessiri. Journalist en schrijfster Judit Neurink neemt ons mee naar Iraaks-Koerdistan, waar zij observeerde dat Joden recentelijk uit de schaduw treden als tegenreactie op is. Ten slotte vertelt vertaalster Hebreeuws Hilde Pach in de rubriek Op het nachtkastje over de door haar vertaalde Israëlische roman Krokodil van de aanslagen van Assaf Gavron. Palestijnse personages zijn nog steeds een zeldzaamheid in Israëlische literatuur, maar Gavron beschreef de Tweede Intifada vanuit het perspectief van Israëlische en Palestijnse antihelden.

Verder lezen? Dit nummer is helaas uitverkocht, maar u kanhet nummer binnenkort digitaal aankopen via de webshop.Hoofdredactie 
Lucia Admiraal en Jurgen Maas 

Eindredactie 
Pim Aarns en Nicolet Boekhoff-van der Voort 

Redactie 
Pim Aarns en Joas Wagemakers 

Medewerkers aan dit nummer 
Asis Aynan, Sietske de Boer, Hassan Blasim, Sietske de Boer, Marjo Buitelaar, Resianne Fontaine, Sasha Goldstein-Sabbah, Bareez Majid, Luitgard Mols, Judit Neurink, Ruud Strijp, Harald Viersen, Johan Weststeijn en Jan Ybema

In deze ZemZem

Katern: Joden in de Arabische wereld

Was Averroës een ‘engel van God’? Een dertiende-eeuwse joodse denker over Averroës  

Resianne Fontaine
7

Blik op het Arabische Oosten. De Egyptisch-Joodse krant al-Shams over nazisme en antisemitisme  

Lucia Admiraal
16

Joods kosmopolitisme in Bagdad 

Sasha Goldstein-Sabbah
25

Arabische beeldvorming van het zionisme: Abdelwahab Elmessiri  

Jan Ybema
33

Joodse moslims treden uit de schaduw. Reportage uit Iraaks-Koerdistan

Judit Neurink
43

Israëlische en Palestijnse antihelden. Hilde Pach over Assaf Gavrons Krokodil van de aanslagen (Op het nachtkastje)  

Lucia Admiraal
52
_______________________

Voetbal, soefi’s en het hiernamaals (Proefschriften) 

Joas Wagemakers
• James M. Dorsey, Soccer: Moulding the Middle East and North Africa
• Pieter Coppens, Seeing God in This World and the Otherworld: Crossing Boundaries in Sufi Commentaries on the Qur’an
Eric van Lit, Eschatology and the World of Image in Suhrawardi and His Commentators
57

Hoogleraar Genderstudies met een fascinatie voor buitenbeentjes en spelen met verschil. Portret van Willy Jansen. (Aflevering 23 van de serie Afscheid van een generatie)

Marjo Buitelaar
65

Wapens als sieraden, sieraden als afweer: Verzamelen in Oman. Deel acht van een serie over Nederlandse privécollecties met een relatie tot de islamitische wereld 

Luitgard Mols
74

De complexiteit van het herdenken van oorlog (Veldwerk)  

Bareez Majid
82

Hedendaags Arabisch denken. 1967, al-Jabiri en het turath-debat (Wetenschap)  

Harald Viersen
89

Het Jozefverhaal en de Perzische mythe van de wijnbouw (Wetenschap)  

Johan Weststeijn
97


Literatuur

De onsterfelijke grote broer. Mouloud Mammeri – Het verlaten land  

Asis Aynan
110

De wolf. Een verhaal uit Lijkententoonstelling  

Hassan Blasim
117

Een zoektocht naar de ziel. Montasser Alde’emeh en Pieter Stockmans – De jihadkaravaan  

Sietske de Boer
126

Een speurtocht naar het wedervaren van een grootvader. Meltem Halaceli – De vergeten geschiedenis van mijn grootvader Sulayman Hadj Ali 

Ruud Strijp
130

Niet alleen maar een stoere macho-journalist. Sinan Can – De Arabische storm

Sietske de Boer  
134

Signalementen  

Lucia Admiraal
136

Verder lezen

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in ZemZem!

Vaste lezer worden? U kunt in onze webshop een jaarabonnement afsluiten (22,50 per jaar). Ook kunt u hier losse nummers bestellen.