Publiceren in ZemZem

Hebt u een voor ZemZem relevante expertise en wilt u een bijdrage leveren aan een toekomstig nummer? Stuur dan een abstract van maximaal 200 woorden naar de redactie via info@zemzemtijdschrift.nl. De redactie neemt contact met u op over de mogelijkheid het uit te werken tot een volledig artikel. Let op: De redactie behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment in het redactieproces het artikel af te wijzen op inhoudelijke gronden. Gebruik bij het schrijven voor ZemZem onderstaande stijlwijzer.

Stijlwijzer
Algemeen
• Lezers van ZemZem beschikken over enige kennis over Noord-Afrika, het Midden-Oosten en islam, maar zijn vaak geen wetenschappers of specialisten. Artikelen moeten begrijpelijk zijn voor iemand die weinig specialistische kennis heeft van deze gebieden. Introduceer daarom de personen en concepten over wie in het artikel gesproken wordt en leg specialistische begrippen uit.
• Kopij dient aangeleverd te worden in .doc of .docx formaat.
• De omvang van de artikelen is afhankelijk van het genre en wat afgesproken is met de redactie, maar maximaal 2500 woorden inclusief voetnoten. De voetnoten zijn bestemd voor bronverwijzingen; feitelijke informatie die niet belangrijk genoeg is voor de lopende tekst, kan beter weggelaten worden.
• Bij het artikel worden, indien mogelijk, enkele afbeeldingen geleverd: zie onder.
• Bij het aanleveren van de kopij dient ook een postadres te worden opgegeven voor de verzending van een auteursexemplaar.

Het redactieproces
• Het redactieproces bestaat meestal uit twee rondes feedback en een spellingscheck door de eindredactie.
• De redactie behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment in het redactieproces het artikel af te wijzen op inhoudelijke gronden.
• De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten, een lead toe te voegen/wijzigen en een andere titel of streamers te kiezen.
• Plaatsing van een artikel in ZemZem betekent toestemming voor plaatsing op onze website.

Opmaak
Het artikel is voorzien van:
• Een titel, eventueel een ondertitel, een auteursnaam.
• Een bondige, pakkende inleiding van enkele regels waarin de inhoud van het artikel wordt aangekondigd (‘de lead’).
• Een middenstuk onderbroken door tussenkopjes.
• Een auteursbiografie van enkele regels met daarin een korte omschrijving van de affiliatie en eventueel de achtergrond van de auteur.
• Eindnoten: zie onder ‘Literatuurverwijzing en noten’.
• Streamers: dit zijn korte, kernachtige en/of prikkelende citaten uit de tekst bestaande uit enkele woorden (ca. 7-10).

Citaten
• Citaten dienen te worden vertaald naar het Nederlands, tenzij het gaat om Engelse citaten.
• Gebruik enkele aanhalingstekens, tenzij er een citaat binnen een citaat voorkomt. Bijvoorbeeld: Zoals de Koran zegt: ‘Hij hoeft slechts te zeggen “Wees!”, en het is.’
• Naar heilige boeken wordt verwezen met vers en vertaling. Bijvoorbeeld: ‘Hebben zij niet gezien naar de vogels die in de lucht van de hemel voortgedreven worden. Alleen God houdt ze vast. Daarin zijn zeker tekenen voor de mensen die geloven.’ (K 16:79, vert. Fred Leemhuis)
• (…) bij dingen weglaten uit citaten
• [ ] bij redactionele invoegingen. Denk aan uitleg/aanpassingen (hoofd- of kleine letters, werkwoorden) in citaten/sic/zinnen als ‘cursivering door auteur’, etc.

Vreemde woorden en transcriptie
• Buitenlandse woorden worden altijd gecursiveerd. Let op: woorden en ingeburgerde uitdrukkingen die in de Van Dale staan worden niet gecursiveerd; dus mujahid, maar jihad. Zie ook de bijlage.
• Buitenlandse namen (van organisaties, instanties e.d.) worden niet gecursiveerd. Het is dus Free Voice, Mukhabarat, Hamas, Front Islamique du Salut, maar ook Al Jazeera, Al Arabiya en Al Hurra.
• Voor Arabische en Perzische woorden hanteren we de Angelsaksische transcriptie: jahiliyya, Abu Talib, Khaybar. We gebruiken geen diakritische tekens en de ‘ayn en hamza, alleen in het midden van een woord.
• Voor plaatsnamen houden we het Volkskrant Stijlboek aan: https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/stijlboek~b3c91bf7/
• Namen die hier ‘ingeburgerd’ zijn worden volgens de Nederlandse spelling geschreven. Bijvoorbeeld: de profeet Mohammed, premier Rafik Hariri.
• Eerbiedskapitalen: eigennamen met een hoofdletter, soortnamen met een kleine letter: ‘Er is geen god dan God’. ‘De profeet Mohammed’, maar: ‘de Profeet ging naar Mekka’.
• Als een persoon die in het artikel wordt genoemd zelf consequent een specifieke transcriptie voor zijn of haar naam hanteert in andere (internationale) media of online, gebruikt ZemZem ook die transcriptie.

Literatuurverwijzingen en noten
• Gebruik eindnoten voor het vermelden van bibliografische gegevens. Wees spaarzaam met het gebruik van eindnoten.
• Bibliografische gegevens worden genoteerd volgens de Chicago Manual of Style (zie ook www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html):

Boek
Naam auteur, Titel boek (plaats: uitgever, jaar), pagina’s.
Samira Abbos, De moslim bestaat niet: een zoektocht naar de islam (Amsterdam: Bert Bakker, 2005), 101.

Hoofdstuk in boek
Naam auteur, “Titel hoofdstuk” in Titel boek, red. naam redacteur (plaats: uitgever, jaar), pagina’s.
Baqer Moin, “Khomeini’s Search for Perfection” in Pioneers of Islamic Revival, red. Ali Rahnema (Londen en New York: Zed Books, 2005), 64-97.

Artikel
Naam auteur, “Titel artikel,” Tijdschrift jaargang (jaar): pagina’s.
Daniel Varisco, “The Rain Periods in Pre-Islamic Arabia,” Arabica 34 (1987): 251-266.

Media-artikel
Naam auteur, “Titel artikel,” Tijdschrift, datum.
Sjoerd de Vries, “Marokkanen zijn niet Turks,” NRC Handelsblad, 15 juni 1999.

Indien via internet geraadpleegd
Sjoerd de Vries, “Marokkanen zijn niet Turks,” NRC Handelsblad, 15 juni 1999, voor het laatst geraadpleegd op 15 oktober 2015 via www.nrc.nl/loremipsem.

• Gebruik bij een tweede verwijzing naar een titel alleen auteur en titel, eventueel in verkorte vorm:
Abbos, De moslim bestaat niet, 5.
Moin, “Khomeini’s Search,” 82.
• Noteer bij websites de datum van consultatie.
• Titels van boeken worden gecursiveerd, net als titels van tijdschriften, kranten, toneelstukken, films, tv-programma’s, muziekwerken en schilderijen.
• Titels van artikelen, hoofdstukken, gedichten en liederen niet cursief maar tussen dubbele aanhalingstekens.
• Het hoofdlettergebruik van de originele titels wordt aangehouden.

Afbeeldingen
• Illustraties worden digitaal aangeleverd als .jpg, niet in .doc of als .pdf. Let op: minimaal formaat 1 mb.
• Afbeeldingen moeten rechtenvrij zijn, of er moet toestemming van de rechthebbenden verleend zijn.
• Bij de afbeeldingen dienen korte informatieve onderschriften geleverd te worden met vermelding van de maker/copyrighthouder. We gebruiken ‘Foto:’ als de fotograaf bekend is, anders ‘Bron:’. Eventueel kan er na ‘Foto:’ ook nog een bron toegevoegd worden.

Voorbeelden:
De berg Zion in Jeruzalem. Bron: Wikimedia Commons

Hadj-schildering op de Westelijke Jordaanoever. Er staat, vrij vertaald: ‘Moge God je hadj accepteren, je inspanningen belonen, en je zonden vergeven’. Foto: Kholoud Al-Ajarma

N.B. Als er in de tekst naar afbeeldingen wordt verwezen (bijv. ‘afbeelding 1’), dan moeten er nummers voor de afbeelding staan (‘Afb. 1’).

Bijlage: woorden in de Van Dale
Momenteel vallen hier in elk geval de woorden uit de volgende lijst onder, maar deze is zeker niet
uitputtend!

 • ramadan (zonder hoofdletter)
 • mihrab en minbar
 • hadj en oemra (en hadji)
 • Kaäba
 • jihad
 • hidjra
 • Koran, Hadith (als het om het concept als geheel gaat)/hadith (als het om een individuele
  overlevering gaat), soenna
  (let op: het is – net als bij de Bijbel – ‘mijn koran’ als het om een individueel exemplaar gaat
  en ‘de Koran’ als het om het boek in zijn algemeen gaat). Ook: Thora, Talmoed.
 • fikh/madhhab/fatwa
 • haram en halal
 • oemma
 • salat/zakat/sjahada/azan
 • soenniet/sjiiet/soefi/salafist
 • wahabisme en afgeleiden (dus met één ‘h’)
 • sjahid
 • emir/sultan/bei/kalief
 • ferman
 • takfir en takfiri(’s)
 • jesjiva
 • sabbat
 • abaja/hidjab/khimar/djellaba/nikab/boerka/kaffiya
 • kasba/soek/medina

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in ZemZem!

Vaste lezer worden? U kunt in onze webshop een jaarabonnement afsluiten (22,50 per jaar). Ook kunt u hier losse nummers bestellen.