2009/2 Verkiezingen in Afghanistan

Uitdagingen voor Afghanistan

Hoofdredactioneel

Het is nog steeds oorlog in Afghanistan. De Verenigde Staten hebben duizenden extra troepen gestuurd en de Britse regering overweegt hetzelfde te doen. Op 20 augustus zijn er presidentsverkiezingen. Evenals vijf jaar geleden maakt Hamid Karzai de meeste kans. Wat zullen deze verkiezingen Afghanistan brengen? ZemZem maakt de balans op. 

De moeilijkheden waarmee Afghanistan te kampen heeft zijn enorm en de auteurs die aan deze ZemZem bijdragen benoemen deels dezelfde problemen. Afghaanse en buitenlandse troepen strijden niet simpelweg tegen ‘de’ Taliban, maar zijn onderdeel van een machtsstrijd waarin vele belangen en groepen een rol spelen. De machtsverhoudingen en netwerken van leiders en stammen bepalen lokaal de situatie. Buitenlandse belanghebbenden, politici, militairen en organisaties hebben vaak een gebrekkig inzicht in de lokale situatie, al lijkt daar recent wel verbetering in te komen.

Volgens Bertine Kamphuis is de afhankelijkheid van donoren zelfs de achilleshiel van de staatsopbouw. En wat kan een buitenlandse hulpverlener er eigenlijk doen? Lex Kassenberg, landendirecteur Afghanistan voor CARE International in Kabul, beschreef zijn ervaringen. In het voorjaar stelde Albert van Hal van Cordaid zichzelf tijdens zijn bezoek aan Afghanistan onder andere de vraag of hij als NGO-medewerker wel met een militair vliegtuig mag reizen. Hij bezocht Kabul en Uruzgan.

Politicoloog en freelance journalist Bette Dam wijst erop dat kennis van de lokale situatie onontbeerlijk is voor het Nederlandse leger. Volgens haar moeten Nederlandse politici leren van Karzai, die pacten sloot met tribale leiders. In augustus verschijnt haar boek Expeditie Uruzgan. De weg van Hamid Karzai naar het paleis. 

Kandidaten voor het presidentschap zijn er te over. Waarom maakt Karzai de beste kans van de tientallen kandidaten en wie zijn zijn concurrenten? Olivier Immig beantwoordt deze vragen. En al lijkt de uitkomst van de verkiezingen duidelijk, de mening van ‘de Afghaan’ is dat geenszins. Robert Kluijver wil via de hedendaagse Afghaanse culturele productie tot een beter beeld komen van de uitdagingen waar de Afghaanse bevolking voor staat. 

In deze ZemZem ook de vijfde aflevering van onze serie over de geschiedenis van de Nederlandstalige oriëntalistiek, dit keer Albert Schultens. De vijfde aflevering van ‘Afscheid van een generatie’ is een portret van Rabha Heinen-Nasr. Aan de hand van twee boekbesprekingen besteden we aandacht aan Iran. En we staan stil bij het overlijden van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish, op 9 augustus precies een jaar geleden. Na zijn dood werden in zijn bureaula een blauwe blocnote en een aantal losse vellen met 31 gedichten gevonden. Speciaal voor ZemZem vertaalden Asad Jaber en Anna Bukhari een gedicht waarin Darwish zich richt tot de dichters van de toekomst.

Hoofdredactie
Jurgen Maas & Annemarike Stremmelaar 

Redactie
Paul Aarts, Anna Bukhari, Sultan Gün, Fadi Hirzalla, Umut Kibrit, Sara Muller, Madelon Stokman, Monique Swart en Joas Wagemakers.

Eindredactie
Annemarike Stremmelaar & Monique Swart

Aan dit nummer werkten mee
Hassnae Bouazza, Erella Grassiani, Albert van Hal, Olivier Immig, Asad Jaber, Bertine Kamphuis, Lex Kassenberg, Robert Kluijver, Martijn de Koning, Richard van Leeuwen, Heleen Murre-van den Berg en Arnoud Vrolijk

In deze ZemZem

Bouwen aan een Afghaanse staat


Wetenschap
Bertine Kamphuis 
6

Voor wat, hoort wat
Expeditie Uruzgan. Interview met Bette Dam 
Jurgen Maas 
17

Something goodwill happen
Kunst 
Robert Kluijver 
23

Stemmen voor een veiligere toekomst
Analyse 
Olivier Immig 
36

Bedrieglijk en kwetsbaar 
Reisverslag 
Albert van Hal 
46

Frustraties van een optimist
Dagboek 
Lex Kassenberg
52

Zelfbevrediging
Column 
Hassnae Bouazza 
56

Albert Schultens, grondlegger van een dynastie
Aflevering 5 van de serie Oriëntalistiek in de Lage Landen 
Richard van Leeuwen & Arnoud Vrolijk 
58

De mens centraal
Portret van Rabha Heinen-Nasr 
Aflevering 5 van de serie Afscheid van een generatie
Joas Wagemakers 
68

Die niet op mij lijkt is de mooiste…
De laatste Diwan van Mahmoud Darwish
Asad Jaber & Anna Bukhari 
76

Een kwestie van moraliteit
Israëlische soldaten in de Palestijnse bezette gebieden
Erella Grassiani 
80

Midden-Oosterse christenen als vooruitgeschoven post
Wetenschap
Heleen Murre-van den Berg 
88


Literatuur

Teheran ontmaskerd
Malu Halasa & Maziar Bahari (red.), Transit Teheran 
Sara Muller 
99

Na de winter komt de lente 
Peyman Jafari, Het andere Iran
Jurgen Maas 
101

Marokkaanse Nederlanders vertellen
Annemarie Cottaar, Nadia Bouras en Fatiha Laouikili, Marokkanen in Nederland 
Marjo Buitelaar. Van huis uit Marokkaans
Martijn de Koning 
103

Signalementen 
109

Verder lezen

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in ZemZem!

Vaste lezer worden? U kunt in onze webshop een jaarabonnement afsluiten (22,50 per jaar). Ook kunt u hier losse nummers bestellen.