Redactielid

Gepubliceerd op Gecategoriseerd als Religie & Zingeving

Momenteel is er geen openstaande vacature voor ZemZem-redactielid.

Over ZemZem   
ZemZem is een semi-academisch tijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt en ernaar streeft informatie, visies en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland en Vlaanderen. De redactie bestaat uit wetenschappers, journalisten en andere specialisten op het gebied van de islam en de MENA-regio. Hun werkzaamheden voor ZemZem zijn op vrijwillige basis.  

ZemZem heeft een internationaal abonneebestand en is daarnaast verkrijgbaar in een tiental boekwinkels in Nederland en Vlaanderen. Naast het papieren tijdschrift heeft ZemZem ook een goed bezochte website.

ZemZem heeft een redactie bestaande uit ongeveer 10 vrijwilligers. Ons tijdschrift draait volledig op inkomsten uit abonnementen en losse verkoop in boekwinkels en in onze webshop.

Takenpakket van een redactielid:

  • Redactionele taken bestaan uit het gezamenlijk samenstellen van het tijdschrift, van het bedenken van een thema voor een nieuw nummer tot het selecteren en begeleiden van auteurs in het publicatieklaar maken van een artikel. Dit doe je in nauwe samenwerking met de rest van de redactie, o.m. in de driewekelijkse vergaderingen op dinsdagavond.
  • Ondersteunende taken worden verdeeld over takenteams. Elk redactielid zit in één of twee van die takenteams. Voorbeelden van taken zijn socialemediakanalen beheren, website bijhouden, financiële administratie, tijdschriften klaarmaken voor de verzending, beeldredactie en pr.

Profiel van een redactielid:

  • Kennis van het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam
  • Uitstekende schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal
  • Bereidheid zich voor een langere periode aan ZemZem te verbinden

Wat bieden wij?

Een redactielid van ZemZem levert een unieke bijdrage aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam in Nederland en Vlaanderen. Bovendien maak je deel uit van een enthousiaste en geëngageerde redactie. ZemZem is onderdeel van een stichting zonder winstoogmerk. De redactieleden bij ZemZem werken op vrijwillige basis. Gezien de huidige samenstelling van de redactie worden kandidaten met een bi-
culturele achtergrond nadrukkelijk verzocht te reageren.

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in ZemZem!

Vaste lezer worden? U kunt in onze webshop een jaarabonnement afsluiten (22,50 per jaar). Ook kunt u hier losse nummers bestellen.