'' ''

Tussen oude en nieuwe Arabische dichtkunst

De taal waarin de poëzie uit de pre-islamitische periode is overgeleverd, is overal dezelfde, zo schrijft J.-M. Abdel-Jalil in zijn Brève histoire de la littérature arabe.[1] Ondanks alle dialectverschillen tussen de stammen en regio’s van het Arabische gebied was er een gemeenschappelijke literaire taal. Het lijkt erop dat de taal in de pre-islamitische periode reeds was vastgelegd en goed bekend was en dat ook de kaders van deze poëzie van oudsher vast stonden.

'' ''

De ideologische onderbouwing van de Islamitische Staat

De assertiviteit waarmee IS zich presenteert als een groeiende streng-islamitische staat; het uitroepen van een kalifaat eind juni 2014; de verdrijving van christenen en yezidi’s in Irak; en de onthoofdingen van westerse gijzelaars: het zijn zaken die wereldwijd verbazing en afschuw hebben gewekt bij politici en burgers, bij moslims en niet-moslims. Hoe verantwoordt IS dit soort daden? In dit artikel ga ik allereerst kort in op de geschiedenis van IS en daarna beschrijf ik voor wat betreft zijn organisatie hoe deze groep zijn claims als staat en kalifaat onderbouwt.

'' ''

Het favoriete boek van Djûke Poppinga

In dit artikel werd uitgebreid verslag gedaan van de nadwa, de discussiebijeenkomst, waar de genomineerde romans werden besproken. Dat artikel was voor Poppinga de aanleiding om haar keuze te veranderen, want, mailde ze, ‘ik ben het namelijk helemaal niet eens met de interpretatie die ik in ZemZem las.’ Wanneer Djûke Poppinga een dergelijke uitspraak doet, kun je die beter serieus nemen. Als een van de meest vooraanstaande vertalers van Arabische literatuur naar het Nederlands, is ze een autoriteit op het gebied van de Arabische roman.

Olie

Brandstof voor onafhankelijkheid?

In een zwaar beveiligd sushirestaurant in Sulaimaniya, Noord-Irak, ontmoet ik in november 2013 Ahmed Mufti voor het eerst. Mufti is een Iraakse Koerd die werkt voor het ministerie van Olie van de Koerdische regionale overheid. Ik spreek hem over het belang van de olievoorraden voor de Koerdische strijd voor onafhankelijkheid. Mufti blaakt van optimisme en bij ons afscheid raadt hij me aan vooral het nieuws te volgen. ‘Want er zijn interessante tijden op komst,’ voegt hij er raadselachtig aan toe.

seks en de citadel

Stand van seksuele zaken

De westerse TV-kijker zag toen opeens dat er ook gewone mensen in die contreien leefden, zij het ietwat morrend, want de vastgeroeste vooroordelen moesten, voor heel even, opzij gezet worden. El Feki beschrijft in het boek de ervaringen en gesprekken die ze had tijdens haar vijfjarig onderzoek naar de bedgeheimen van ‘de Arabier’. Eenduidig blijkt het antwoord niet: niet alleen tussen de landen onderling zijn er verschillen, maar ook tussen inwoners van een land. Zaken als opleiding, sociale klasse en onderwijs spelen hierbij een rol.

Klassiek-Arabische poëzie

Klassiek-Arabische poëzie

Iedereen die wel eens de culturele bijlage van een Arabische vrijdagskrant heeft ingezien, kan er niet omheen: poëzie leeft in de Arabische wereld. Dat wil niet zeggen dat andere kunstvormen geen bloeiend bestaan leiden in het Midden-Oosten, maar muziek, films, theater en beeldende kunst hebben nooit de status verworven die po- ezie al van oudsher geniet onder Arabieren. Daarom biedt dit nummer van ZemZem een themakatern over klassiek-Arabische poëzie, wel het collectieve geheugen van de Arabische volken genoemd, zoals Gert Borg uitlegt in zijn inleidende artikel.

De Crisis

Crisis

IS komt steeds dichterbij. In een videoboodschap zweerde de Franse terrorist Amedy Coulibaly trouw aan Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van is. Niet alleen het terroristische geweld in Frankrijk, maar ook de verdrijving van yezidi’s en chris- tenen in Irak en de vele onthoofdingen hebben tot grote afschuw geleid. Wat gaat er schuil achter de inmiddels welbekende zwarte vlag van IS? En in hoeverre is IS islamitisch te noemen?