Granaten en minaretten - Nikolaos van Dam

Als diplomaat in ruste vertelt Van Dam zijn kant van het verhaal (recensie)

In Granaten en minaretten doet Nikolaos van Dam verslag van zijn boeiende loopbaan als diplomaat. Het boek geeft een interessante inkijk in de diplomatieke keuken van Den Haag. Van Dam geeft inzicht in het Midden-Oostenbeleid en de interne strijd die dit soms bij hem, als diplomaat en wetenschapper, opleverde. Een diplomaat in actieve dienst moet dienstbaar zijn aan de Nederlandse regering. Het lijkt Van Dams opzet om als diplomaat in ruste met dit boek ook zijn kant van het verhaal te willen vertellen.