" "

Tussen diva en ta’iba: De strijd om het beeld van de Egyptische vrouw

De vraag ‘wat is er toch gebeurd met de Egyptenaren?’ raakt een gevoelige snaar bij een groot deel van de Egyptische middenklasse. Ze geeft een weemoed weer over het veronderstelde bestaan van ‘de echte Egyptenaar’. In dit essay onderzoek ik posts op sociale media om na te gaan hoe deze vraag online wordt ingevuld. Ik richt me op de afbeeldingen van vrouwelijke bekendheden en de verschillende manieren waarop zij onder de aandacht worden gebracht.

'' ''

Between Divas and Repentants: Negotiating the Image of the Egyptian Woman

The question ‘Whatever happened to the Egyptians?’ strikes a chord with a wide segment of the Egyptian middle-class. It expresses concerns about the presumed essence of ‘the real Egyptian’.  In this essay, I turn to social media posts to explore how this question resonates online. I will focus on the images of female stars and their different images and perceptions.