" "

Islamisme en de Arabische lente

De Arabische lente was een massale beweging tegen de dictaturen in het Midden-Oosten. Islamisten speelden hierin een prominente en soms zelfs beslissende rol. Zij hebben hiermee echter niet alleen de Arabische lente beïnvloed, maar tien jaar na het begin van de opstanden is duidelijk dat dit fenomeen hen ook heeft veranderd.

" "

Lenteliteratuur: hoe romans een stem en gezicht geven aan de revoluties

‘De Arabische revoluties kunnen niet slechts één schrijver hebben,’ schrijft literatuurwetenschapper Brahim el Guabli.[1] Er is dan ook niet één standaardwerk over de Arabische Lente. Als experts bij het Grote Midden Oosten Platform zijn wij ervan overtuigd dat de veelzijdigheid van het Midden-Oosten en Noord-Afrika vraagt om nuance. Door diverse romans en novelles te lezen, wordt duidelijk dat de revoluties veelvormig en veelkoppig zijn en zich afspelen in verschillende tijden, samenlevingen en situaties.