'' ''

Donoragenda’s vs. autonomie: Over de impact van donors op organisaties die werken op het gebied van gender en seksualiteit in Libanon

‘“Ngo-isering” is de term die wordt gebruikt door veel sociale bewegingen, activistennetwerken en academici voor de institutionalisering, professionalisering, depolitisering en demobilisatie van bewegingen die zich inzetten voor maatschappelijke en klimaatveranderingen,’ aldus onderzoekers Aziz Choudry en Dip Kapoor.[1] In Arabischtalige landen heeft de ngo-isering van queer activisme gedurende de afgelopen tien jaar geleid tot een toename van ngo’s (niet-gouvernmentele organisaties) die zich richten op lhbt’ers.

'' ''

A Brief Look at the Funder/Grantee Relations in Organizations Working on Gender and Sexuality in Lebanon

‘The term “NGOization” is commonly used among many social movements, activist networks and academics to refer to the institutionalization, professionalization, depoliticization and demobilization of movements for social and environmental change,’ as noted by researchers Aziz Choudry and Dip Kapoor.[1] In Arabic-speaking countries, the NGO-ization of queer activism over th