'' ''

Boekrecensie 'Turkey in Transition'

De diverse auteurs bestuderen de actuele geschiedenis van Turkije sinds het aan het bewind komen van de AKP in 2002. De hoofdstukken geven een samenhangende visie op een ‘onliberale democratie’ en een steeds autoritairder wordende staat.