Schrijven voor ZemZem

OVER ZEMZEM

ZemZem is een uitgave van Stichting Soera. ZemZem verschijnt tweemaal per jaar en streeft ernaar informatie, visies en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland en Vlaanderen.

ZemZem is altijd op zoek naar interessante boekbesprekingen, artikelen en opiniestukken. Hebt u interesse om voor ZemZem te schrijven? Stuur dan een abstract van maximaal 200 woorden naar de redactie via het contactformulier. De redactie neemt contact met u op over de mogelijkheid het uit te werken tot een volledig artikel. Gebruik bij het schrijven voor ZemZem onze stijlwijzer.