'' ''

Moellah Omar en het westerse onbegrip

Ondanks het bedrag van tien miljoen dollar dat de CIA op zijn hoofd had gezet, wisten de Amerikaanse en Afghaanse inlichtingendiensten moellah Omar niet te vinden. Zij meenden dat hij ergens in Pakistan moest zitten. Niets bleek minder waar. De jaren na de val van de Taliban tot zijn dood in 2013 bracht moellah Omar ondergedoken door op twee verschillende locaties in de zuid-Afghaanse provincie, de laatste op een uurtje loopafstand van een Amerikaanse basis.

'' ''

De boycot van Qatar: vloek of zegen?

Het luxueuze Four Seasons hotel in Doha druppelt langzaam vol met delegaties van het Qatarese bedrijfsleven en ministeries. Het is 26 september 2018 en hoewel de herfst net zijn intrede heeft gedaan is het 35 graden buiten. Binnen blazen de airco’s er lustig op los.

'' ''

Jemen als internationaal slagveld: een historische vergelijking

Terwijl het zuiden van Jemen ternauwernood bij elkaar wordt gehouden door oliegeld afkomstig uit de soennitische Arabische Golf is het noorden van Jemen in handen van rebellen die een vorm van de sjiitische islam aanhangen, het zaydisme. Deze rebellen genieten steun van de stammen in het uiterste noorden van het land en staan internationaal bekend als de Houthi’s, naar de vooraanstaande geestelijke en een van de oprichters van de beweging, Hussein Badr al-Din al-Houthi. Ze noemen zichzelf echter Ansar Allah, de aanhangers van God. 

'' ''

Als door een magneet aangetrokken: pelgrims naar Mekka

In een smalle sectie van het museum doorloopt de bezoeker de verschillende stadia van de moderne hadj-reiziger. Een bezoek aan Mekka is weliswaar een religieuze plicht voor wie daar financieel en fysiek toe in staat is, maar dit doe je niet zomaar. Daar gaat een proces van besluitvorming aan vooraf.

“”

Jihadbruiden? Hoe Nederlandstalige uitreizigsters naar Syrië trouwen

Nog steeds worden uitreizigsters naar Syrië vaak met de term ‘jihadbruiden’ aangeduid. Dat was al zo toen in 2013/4 de eerste vrouwen uit Nederland en Vlaanderen uitreisden naar gebieden in Syrië die onder controle stonden van jihadistische groepen, zoals ISIS, zoals IS toen nog genoemd werd, en Jabhat al-Nusra. Na de vestiging van het kalifaat in juni 2014 nam het aantal vrouwen dat vertrok snel toe, en daarmee ook de aandacht van de media.

'' ''

Nadwa over de International Prize for Arabic Fiction (IPAF) 2018

Het Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies (ACMES) organiseerde voor de vijfde keer een Nadwa, een literaire discussie, die samenviel met de ceremonie in Abu Dhabi. Deze vond ditmaal voor het eerst plaats in een fraaie zaal in het Goethe-Institut te Amsterdam en werd geleid door Djûke Poppinga, Arabisch vertaler en docent aan de Universiteit van Amsterdam.