'' ''

Between Divas and Repentants: Negotiating the Image of the Egyptian Woman

The question ‘Whatever happened to the Egyptians?’ strikes a chord with a wide segment of the Egyptian middle-class. It expresses concerns about the presumed essence of ‘the real Egyptian’.  In this essay, I turn to social media posts to explore how this question resonates online. I will focus on the images of female stars and their different images and perceptions.

'' ''

Donoragenda’s vs. autonomie: Over de impact van donors op organisaties die werken op het gebied van gender en seksualiteit in Libanon

‘“Ngo-isering” is de term die wordt gebruikt door veel sociale bewegingen, activistennetwerken en academici voor de institutionalisering, professionalisering, depolitisering en demobilisatie van bewegingen die zich inzetten voor maatschappelijke en klimaatveranderingen,’ aldus onderzoekers Aziz Choudry en Dip Kapoor.[1] In Arabischtalige landen heeft de ngo-isering van queer activisme gedurende de afgelopen tien jaar geleid tot een toename van ngo’s (niet-gouvernmentele organisaties) die zich richten op lhbt’ers.

'' ''

A Brief Look at the Funder/Grantee Relations in Organizations Working on Gender and Sexuality in Lebanon

‘The term “NGOization” is commonly used among many social movements, activist networks and academics to refer to the institutionalization, professionalization, depoliticization and demobilization of movements for social and environmental change,’ as noted by researchers Aziz Choudry and Dip Kapoor.[1] In Arabic-speaking countries, the NGO-ization of queer activism over th

Abir Sarras

Abir Sarras over het educatieve platform ‘Al-Hubb Thaqafa’

‘Ya buwayda, ya buwayda, ana get!’ (Eitje, ik kom eraan!). Een zaadcel met glimmende ogen zwemt tegen een rode achtergrond op buwayda af, een eicel met een zwart brilletje, roze wangetjes en een spiegeltje in de hand. ‘Ben je alleen, of kom je met heel veel anderen zoals iedere keer?’, vraagt ze in Egyptisch dialect, terwijl ze een blik in het spiegeltje werpt. De zaadcel, met de anderen in zijn kielzog, is ervan overtuigd dat hij haar zal bereiken, maar dan wordt plots de toegang tot het eitje geblokkeerd door een zware deur.

'' ''

Lancering ZemZem 2020-1 Gender en Seksualiteit

Tijdens de ZemZem Quiz komen een breed scala aan vragen over het thema gender en seksualiteit in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam aan bod. Met het quizprogramma Kahoot! kan iedere deelnemer meedoen via haar/zijn laptop of smartphone. Een tip: veel vragen hebben direct betrekking op de inhoud van deze ZemZem, dus aandachtige lezers worden beloond! De winnaar ontvangt een mooie prijs.

Na de quiz zal ZemZem redacteur Fien De Block in gesprek gaan met dr. Maaike Voorhoeve en dr. Miriyam Aouragh over feminisme in Noord-Afrika.

'' ''

Boekrecensie 'Turkey in Transition'

De diverse auteurs bestuderen de actuele geschiedenis van Turkije sinds het aan het bewind komen van de AKP in 2002. De hoofdstukken geven een samenhangende visie op een ‘onliberale democratie’ en een steeds autoritairder wordende staat.