De Israëlische National Water Carrier. Bron: Wikimedia Commons

Klimaatverandering in het Midden-Oosten: over water, conflicten en oplossingen

Op 25 maart organiseerde ZemZem samen met het Grote Midden Oosten Platform een online rondetafeldiscussie over klimaatverandering in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met bijzondere aandacht voor waterproblematiek. Voor wat voor uitdagingen komt de regio te staan en met welke conflicten gaat dat gepaard? Wat voor oplossingen zijn er mogelijk en wat wordt er al gedaan? Drie experts – Louise van Schaik, Aziza Moneer en Karim Elgendy – gingen in gesprek en deelden hun inzichten. 

Gepubliceerd op 26 juni 2021

Granaten en minaretten - Nikolaos van Dam

Als diplomaat in ruste vertelt Van Dam zijn kant van het verhaal (recensie)

In Granaten en minaretten doet Nikolaos van Dam verslag van zijn boeiende loopbaan als diplomaat. Het boek geeft een interessante inkijk in de diplomatieke keuken van Den Haag. Van Dam geeft inzicht in het Midden-Oostenbeleid en de interne strijd die dit soms bij hem, als diplomaat en wetenschapper, opleverde. Een diplomaat in actieve dienst moet dienstbaar zijn aan de Nederlandse regering. Het lijkt Van Dams opzet om als diplomaat in ruste met dit boek ook zijn kant van het verhaal te willen vertellen. 

LUCIS

Lezing Gemist – Food politics in the MENA Region (LUCIS, 27 mei 2021)

Het lijkt in de lucht te hangen: landbouw, klimaat, en aanverwante thema’s houden de gemoederen bezig, ook binnen Midden-Oostenstudies. Het LUCIS-debat over food politics in de MENA-regio sluit mooi aan bij het thema van de naderende ZemZem over klimaatverandering. Vanavond gaat het echter niet over de klimaatbestendige kant van landbouw, maar over de politiek ervan. 

ACMES x ZemZem lezing

Lezing 24 juni 2021: "Kan klimaatverandering bijdragen aan vrede en democratisering in het Midden-Oosten?"

Het veranderende klimaat zorgt voor ingrijpende veranderingen in de samenlevingen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika: de verdwijning van koraalriffen en van unieke biodiversiteit; grotere variabiliteit in de seizoensgebonden neerslag die essentieel is voor de kleinschalige landbouw; temperatuurstijgingen in de Perzische Golf die het samenleven in zowel stedelijke als rurale gebieden erg moeilijk maken… Dit zijn slechts enkele van de ophanden zijnde ontwikkelingen die steeds nauwkeuriger door wetenschappers en de Verenigde Naties worden gedocumenteerd.

Marthe de Roos

De effecten van het Israëlische identiteitskaartensysteem op Palestijnen

Jaarlijks reikt de LWS een prijs uit voor de beste Masterscriptie over het Israëlisch-Palestijnse conflict of de geschiedenis van het Palestijnse volk. ACMES reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste Bachelor- en Masterscriptie op het gebied van Midden-Oostenstudies. ZemZem vindt het belangrijk om prijswinnende scripties in de schijnwerpers te zetten. Marthe de Roos was in 2020 de winnaar van beide prijzen. Zij beantwoordt hieronder een vraag over haar scriptie, gesteld door Joas Wagemakers, redacteur van ZemZem

© Michael Dehaspe

De droom van een zo groot mogelijk Israël

Op vijf juni 1967 brak de Juni-oorlog uit. In zes dagen tijd versloeg Israël de gecombineerde Arabische legers en veroverde het de Palestijnse gebieden, de Egyptische Sinaïwoestijn en de Syrische Golanhoogte. Deze oorlog vormde een kentering in het Israëlisch-Palestijns conflict. Israël had nu de controle over heel historisch Palestina verkregen en werd een bezettende macht. Visionaire critici zoals de Israëlische hoogleraar Yeshayahu Leibowitz voorspelden dat de bezetting de kanker van Israël zou worden.

Bezoek van Arthur James Balfour aan Tel Aviv.

De Balfour-verklaring als oorsprong van het Arabisch-Israëlische conflict

Wie het Palestijns-Israëlisch conflict en het onvermogen van de betrokken partijen hier een oplossing voor te vinden wil begrijpen, zal op zoek moeten gaan naar de basisingrediënten die eraan ten grondslag liggen. Eén van de belangrijkste is ongetwijfeld de Balfour-verklaring uit 1917, waarin de Britse regering beloofde zich na de Eerste Wereldoorlog sterk te zullen maken voor een Joods tehuis in Palestina.