Zemzem
ZemZem
is een uitgave van Stichting Soera i.s.m. de Vereniging voor de Studie van het Midden-Oosten en de Islam (MOI). ZemZem verschijnt twee maal per jaar en streeft ernaar informatie, visies en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland en Vlaanderen.

Hoofdredactie
Lucia Admiraal & Josephine van den Bent

Eindredactie
Nicolet Boekhoff-van der Voort en Nina van Kampen

Tekscorrector
Brigitte van de Pas

Redactie
Sliman Aguersif, Hasan Alkhatib, Wessel de Cock, Tirza Gevers, Maryse Kruithof, Sakina Loukili, Joas Wagemakers en Nienke van Heek 

Grafische vormgeving
Irwan Droog

Website 
Bart Noordervliet & Tirza Gevers

Redactieadres
ZemZem
Postbus 16929
1001 RK Amsterdam
info[at]zemzemtijdschrift.nl
www.zemzemtijdschrift.nl

Bankrekening 
NL72INGB0000010073