Josephine van den Bent

Josephine van den Bent

Hoofdredacteur

Sinds januari 2018 vormt Josephine van den Bent samen met Lucia Admiraal de hoofdredactie van ZemZem. Eerder, van 2011 tot en met 2014, was Josephine al als redacteur en eindredacteur actief.

Ook in het dagelijks leven houdt Josephine zich bezig met de Arabische wereld: ze heeft Arabisch en geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze nu ook promoveert. In haar proefschrift onderzoekt ze de beeldvorming over de Mongolen in het Mamlukse Egypte en Syrië van de dertiende en veertiende eeuw. Daarnaast geeft Josephine onderwijs bij de afdelingen Arabisch en geschiedenis en aan het Amsterdam University College.

''Een van de mooiste nummers die we hebben gemaakt, was de eerste ZemZem van 2012 met als thema 'Dwarsdenkers'. In tien portretten besteedden we toen aandacht aan een breed scala van 'dwarsdenkers' uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika - activisten, kunstenaars, journalisten, schrijvers. Dit nummer was voor mij tekenend voor het doel dat ZemZem nastreeft: het laten zien van context, visies en meningen over en uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam die in de doorsnee media niet snel te vinden zijn. Waar we de regio vaak gepresenteerd zien als stug en monolitisch, gaven deze portretten juist een prachtig beeld van de grote variëteit en vitaliteit die het Midden-Oosten en Noord-Afrika kenmerken.’’

E-mailadres: josephinevdbent@zemzemtijdschrift.nl