De Crisis

IS komt steeds dichterbij. In een videoboodschap zweerde de Franse terrorist Amedy Coulibaly trouw aan Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van is. Niet alleen het terroristische geweld in Frankrijk, maar ook de verdrijving van yezidi’s en chris- tenen in Irak en de vele onthoofdingen hebben tot grote afschuw geleid. Wat gaat er schuil achter de inmiddels welbekende zwarte vlag van IS? En in hoeverre is IS islamitisch te noemen?

Joas Wagemakers gaat in het openingsartikel in op de ideologische achtergronden van IS, waarbij hij zich afvraagt hoe deze organisatie zich verantwoordt voor een beleid dat door velen als barbaars wordt beschouwd. Martijn de Koning en Jeroen Kostense zoeken de diepgang door een Nederlandse aanhanger van IS te belichten die zij negen jaar volgden en die in januari is omgekomen in Syrië. De yezidi’s in Irak — tot voor kort een vrijwel onbekende minderheid — komen aan bod in het artikel van Annet Breure. Het vraagstuk van de olievoorraden in Irak heeft ook een nieuwe draai gekregen met de opkomst van IS die haar activiteiten kan financieren omdat ze een deel van Iraks oliebronnen beheerst. Justus Bekkering gaat in op de oliepolitiek van Noord-Irak.Tenslotte bespreekt Frank Bosman naar aanleiding van het uitkomen van een computerspel een groepering uit de islamitische geschiedenis die, net als IS, als ‘gek’ en ‘bedwelmd door drugs’ werd omschreven om zo hun daden te kunnen verklaren: de Assassijnen.

Naast het katern bevat deze ZemZem ook nog een keur aan andere interessante artikelen. Uiteraard is er de column van Asis Aynan, deze keer over Berbersprookjes, en de rubriek ‘Veldnotities’. Nieuw in dit nummer is een rubriek over proefschriften die in een vergevorderd stadium verkeren of zelfs al zijn afgerond. Drie wetenschappers hebben een vraag over hun onderzoek voorgelegd gekregen. Er is ook aandacht voor literatuur in deze
ZemZem. Vertaalster van Arabische literatuur Djûke Poppinga komt aan het woord over haar favoriete boek in de gelijknamige rubriek en Ellen van de Bovenkamp bespreekt een roman van Youssef Fadel die in Marokko de prijs voor beste roman van 2014 heeft gewonnen. Al deze onderwerpen maken deze ZemZem weer tot een zeer divers nummer dat laat zien dat, de vele media-aandacht ten spijt, het Midden- Oosten meer is dan IS alleen.