Koerden

Nog steeds zijn er veel vragen over de mislukte coup in Turkije. Het staat als een paal boven water dat de spanningen in Turkije slechts zullen toenemen. Spanningen tussen Turken onderling, én tussen Turken en Koerden. In deze ZemZem werpen wij een blik op de positie van de Koerden in het gehele Midden-Oosten. En dat doen we niet voor niets, want zoals de openingszin luidt van de bijdrage van Michiel Leezenberg: ‘Alle vooruitgang die de Koerden in het afgelopen decennium hebben geboekt staat op losse schroeven.’ In Turkije laaide in de zomer van 2015 het geweld tussen de PKK en Turkse veiligheidstroepen weer op, en is het vredesproces dat in de voorafgaande jaren was ingezet tot stilstand gekomen. Iraaks Koerdistan maakt een enorme politieke en economische crisis door, en de situatie van de Koerden in Syrië is precair en onzeker.

Mariwan Kanie beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de Koerdische diaspora en zijn rol in het Koerdisch nationalisme. Uğur Ümit Üngör laat zien hoe Turkije de Syrische burgeroorlog en de Koerden gebruikt in zijn politiek, en Judit Neurink doet vanuit Erbil verslag over hoe IS Koerden gebruikt in een oorlog tegen Koer- den. Trudy Visser deelt met ons een populair Koerdisch lied over een vrouwelijke strijdster. De onderdrukking van Koerden in Turkije wordt ook beschreven door Emine Igdi en Edien Bartels. Igdi beschrijft hoe zij de belegering van Cizre door het Turkse leger in september 2015 beleefde door verhalen van familie en vrienden en de machteloosheid die zij en velen met haar ervaren. Bartels neemt ons mee naar de schrijnende situatie van de Koerdische vluchtelingen in Turkije.

Studenten Niels Imholz en Phyllis Meyjes vertellen over hun onderzoek naar respectievelijk de identiteitsconflicten bij homoseksuele moslims in Nederland en de betekenis van halal in de Bijlmer.Wiebe Ruijtenberg schreef zijn scriptie over de fascinerende gated communities in Caïro. Dick Douwes en Ruud Strijp blikken terug op de MOI en haar opheffing.

Ook in dit nummer vindt u weer onze vertrouwde rubrieken. Luitgard Mols maakt ons warm voor een tentoonstelling van/met Arabische schilderkunst in Den Haag, Ibrahim Selman legt uit waarom hij een boek van Arnold Karskens op zijn nachtkastje heeft liggen en natuurlijk is er de bijdrage van Asis Aynan. Drie promo- vendi vertellen waar hun onderzoek over gaat. Nadia Sonneveld geeft een inkijkje in haar veldwerk over het Marokkaanse (familie)recht en in het kader van de rubriek Afscheid van een generatie interviewt Joas Wagemakers Henk Driessen.Tot slot zijn er boekbesprekingen door Anton Keuchenius, Joost Pollmann en Lucia Admiraal.