Beeldcultuur

Afgelopen juni werd tijdens de strijd in de Iraakse stad Mosul de twaalfde eeuwse al-Nurimoskee opgeblazen, vernoemd naar de leider Nur al-Din Zengi die streed tegen de Europese kruisvaarders. is werd verantwoordelijk gehouden voor de vernietiging van de moskee, al heeft de beweging iedere betrokkenheid ontkend.

In augustus werd daarnaast door het Internationaal Strafhof voor het eerst in de geschiedenis een boete opgelegd voor de vernietiging van cultureel erfgoed. Een Malinese jihadist kreeg voor zijn betrokkenheid bij het slopen van negen mausolea en een moskeedeur in Timboektoe in 2012 een boete opgelegd van 2,7 miljoen euro. Het Internationaal Strafhof had hem al tot een gevangenisstraf van negen jaar veroordeeld.

Lucinda Dirven plaatst het iconoclasme van is in een vergelijkende historische context en laat zien dat vernietigingen van archeologisch en religieus erfgoed voortkomen uit een complex samenspel van politieke en religieuze factoren. Pooyan Tamimi Arab belicht het debat over islam en beeldverbod aan de hand van de collectie devotie-afbeeldingen van de profeet Mohammed van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Anissa Foukalne geeft een historisch overzicht van de islamitische kunstcollecties in Nederland en analyseert de groei van deze collecties aan de hand van Nederlands museumbeleid en maatschappelijk debat over multiculturalisme.