Lezing gemist: Black Radical Politics, Palestine and Zionism van prof. Rabab Abdulhadi


Lezing gemist: Black Radical Politics, Palestine and Zionism van prof. Rabab Abdulhadi

Gepubliceerd op 12 april 2021

" "

Foto: professor Rabab Abdulhadi, via San Francisco Examiner

Geïnspireerd door de Black Lives Matter-beweging organiseert het Amsterdam Center for Middle Eastern Studies deze lente een lezingenserie over ras, racisme en racialisering in het Midden-Oosten en Europa. Na een eerste lezing door Rachel Schine over ras in klassieke Arabische literatuur, werd de tweede lezing gegeven door professor Rabab Abdulhadi met als titel ‘Black Radical Politics, Palestine and Zionism’.

Prof. Abdulhadi nam ons in haar lezing mee terug naar 1970, toen er in de New York Times een advertentie geplaatst werd met de titel An Appeal by Black Americans against United States Support for the Zionist Government of Israel. Hierin verklaarde een groep Afro-Amerikaanse intellectuelen zich solidair met de Palestijnse strijd en het recht op zelfbeschikking en terugkeer. De advertentie diende als tegengeluid tegen de steun van veel Afro-Amerikanen voor de Israëlische staat.

Prof. Abdulhadi heeft door middel van oral history, archiefmateriaal en samenwerking met zogenaamde ‘levende archieven’ onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de advertentie. In haar lezing bespreekt ze enkele indrukwekkende levende archieven: de intellectuelen die toentertijd de advertentie ondertekenden. Zo interviewde ze Sam Anderson, voormalig professor aan de Sarah Lawrence Universiteit en medeopsteller van de advertentie. Anderson vertelde dat het moeilijk was om intellectuelen de advertentie te laten ondertekenen, waardoor er van de gehoopte tweehonderd handtekeningen uiteindelijk slechts 56 op papier werden gezet. Voor velen was er volgens Abdulhadi een angst om hun carrière te verliezen vanwege de sterke Israëlische lobby. Een realistische angst, stelt Abdulhadi, want ook zij is onlangs beperkt in haar werk als academica toen Zoom haar webinar met Leila Khaled annuleerde.

Uit Abdulhadi’s onderzoek blijkt dat de advertentie een politiek van internationale solidariteit weerspiegelt. De advertentie legt namelijk een verband tussen de onderdrukking van Afro-Amerikanen en Palestijnen. Maar ook de oorlog in Vietnam wordt in de advertentie aangehaald. Om het belang van solidariteit uit te leggen, citeert Abdulhadi Martin Luther King Junior: ‘an injustice anywhere is a threat to justice everywhere.’ Het is wat Abdulhadi een framework of the invisibility of injustice noemt. Ze stelt dat we in staat moeten zijn om verbanden te leggen tussen de verschillende contexten. Alleen met een holistische benadering kan onrechtvaardigheid en ongelijkheid echt veranderen.

Prof. Rabab Abdulhadi is associate professor aan San Francisco State University en directeur van het Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Initiative aan diezelfde universiteit. Daarnaast werk zij als beleidsadviseur voor Al-Shabaka, een onafhankelijke Palestijnse denktank.

Laura van der Toorn is masterstudent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en stagiaire bij het Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies (ACMES). In haar onderzoek focust Laura zich op transnationale en intersectionele sociale bewegingen in de MENA-regio, met een specifieke interesse in Palestina.

ZemZem biedt graag een platform aan lopend of recent onderzoek om zo een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en wetenschappelijke debat in Nederland en Vlaanderen wat betreft het Midden-Oosten, Noord Afrika en islam. In ZemZems nieuwe online serie ‘Lezing gemist’ blikt een student terug op een lezing georganiseerd door een van de Nederlandse of Vlaamse onderzoeksinstituten.