Stijlregels

ZemZem Stijlregels 2018 - Richtlijnen voor auteurs

Algemeen
- Lezers van ZemZem beschikken over enige kennis over Noord-Afrika, het Midden- Oosten en islam, maar zijn vaak geen wetenschappers of specialisten. Artikelen moeten begrijpelijk zijn voor iemand die weinig specialistische kennis heeft van deze gebieden. Introduceer daarom de personen en concepten over wie in het artikel gesproken wordt en leg specialistische begrippen uit.
- Kopij dient aangeleverd te worden in .doc of .docx formaat.
- De omvang van de artikelen is afhankelijk van het genre en wat afgesproken is met de redactie, maar maximaal 2500 woorden.
- Bij het artikel worden, indien mogelijk, enkele afbeeldingen geleverd: zie onder.
- Bij het aanleveren van de kopij dient ook een postadres te worden opgegeven voor de verzending van een auteursexemplaar.

Opmaak
- Het artikel is voorzien van; een titel, eventueel een ondertitel, een auteursnaam.
- Een bondige inleiding van enkele regels waarin de inhoud van het artikel wordt aangekondigd.
- Een middenstuk onderbroken door tussenkopjes.
- Een auteursbiografie van enkele regels met daarin een korte omschrijving van de affiliatie en eventueel de achtergrond van de auteur.
- Eindnoten: zie onder ‘Literatuurverwijzing en noten’.
- Streamers: dit zijn korte, kernachtige of prikkelende citaten uit de tekst bestaande uit enkele woorden.

Citaten
- Citaten dienen worden te vertaald naar het Nederlands, tenzij het gaat om Engelse citaten.
- Gebruik enkele aanhalingstekens, tenzij er een citaat binnen een citaat voorkomt: Zoals de Koran zegt: ‘Hij hoeft slechts te zeggen “Wees!”, en het is.’

Vreemde woorden en transcriptie
- Buitenlandse woorden worden altijd gecursiveerd. Let op: woorden en ingeburgerde uitdrukkingen die in de Van Dale staan worden niet gecursiveerd; dus mujahid, maar jihad.
- Buitenlandse namen (van organisaties, instanties e.d.) worden niet gecursiveerd. Het is dus Free Voice, Mukhabarat, Hamas, Front Islamique du Salut, maar ook al- Jazeera, al-Arabiyaen al-Hurra.
- Voor Arabische en Perzische woorden hanteren we de Angelsaksische transcriptie: jahiliyya, Abu Talib, Khaybar. We gebruiken geen diakritische tekens en alleen de 'ayn en hamza in het midden van een woord.
- Als Van Dale het woord kent, die spellingswijze aanhouden. Zie hiervoor www.woordenlijst.org.
- Namen die hier ‘ingeburgerd’ zijn worden volgens de Nederlandse spelling geschreven. bijvoorbeeld: de profeet Mohammed, premier Rafik Hariri.
- Eerbiedskapitalen: eigennamen met een hoofdletter, soortnamen met een kleine letter: ‘Er is geen god dan God’. ‘De profeet Mohammed’, maar: ‘de Profeet ging naar Mekka’.
- Als een persoon die in het artikel wordt genoemd zelf consequent een specifieke transcriptie voor zijn of haar naam hanteert in andere (internationale) media of online, gebruikt ZemZem ook die transcriptie.

Literatuurverwijzingen en noten
- Gebruik eindnoten voor het vermelden van bibliografische gegevens. Wees spaarzaam met het gebruik van eindnoten.
- Bibliografische gegevens worden genoteerd volgens de Chicago Manual of Style (zie ook www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html):

 • Boek:
  Naam auteur, Titel boek (plaats: uitgever, jaar), pagina’s.
  Samira Abbos, De moslim bestaat niet: een zoektocht naar de islam (Amsterdam: Bert Bakker, 2005), 101.

 • Hoofdstuk in boek:
  Naam auteur, “Titel hoofdstuk” in Titel boek, red. naam redacteur (plaats: uitgever, jaar), pagina’s.
  Baqer Moin, “Khomeini’s Search for Perfection” in Pioneers of Islamic Revival, red. Ali Rahnema (Londen en New York: Zed Books, 2005), 64-97.

 • Artikel:
  Naam auteur, “Titel artikel,” Tijdschrift jaargang (jaar): pagina’s.
  Daniel Varisco, “The Rain Periods in Pre-Islamic Arabia,” Arabica 34 (1987): 251-266.

 • Media-artikel:
  Naam auteur, “Titel artikel,” Tijdschrift, datum.
  Sjoerd de Vries, “Marokkanen zijn niet Turks,” NRC Handelsblad, 15 juni 1999.

 • Indien via internet geraadpleegd:
  Sjoerd de Vries, “Marokkanen zijn niet Turks,” NRC Handelsblad, 15 juni 1999, voor het laatst geraadpleegd op 15 oktober 2015 via www.nrc.nl/loremipsem.

  - Gebruik bij een tweede verwijzing naar een titel alleen auteur en titel, eventueel in verkorte vorm:

  Abbos, De moslim bestaat niet, 5.
  Moin, “Khomeini’s Search,” 82.

  - Noteer bij websites de datum van consultatie.
  - Titels van boeken worden gecursiveerd, net als titels van tijdschriften, kranten,
  toneelstukken, films, tv-programma's, muziekwerken en schilderijen.
  - Titels van artikelen, hoofdstukken, gedichten en liederen niet cursief maar tussen
  dubbele aanhalingstekens.
  - Het hoofdlettergebruik van de originele titels wordt aangehouden.

  Afbeeldingen
  - Illustraties worden digitaal aangeleverd als .jpg, niet in .doc of als .pdf. Let op: minimaal formaat 1 mb.
  - Bij de afbeeldingen dienen korte informatieve onderschriften geleverd te worden met vermelding van de maker/copyrighthouder.
  - Afbeeldingen moeten rechtenvrij zijn, of er moet toestemming van de rechthebbenden verleend zijn.

  Redactie
  - De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en een andere titel of streamers te kiezen.
  - Plaatsing van een artikel in ZemZem betekent toestemming voor plaatsing op onze website.