De ZemZem-essayprijs

Vanaf dit jaar looft ZemZem jaarlijks een prijs uit voor het beste essay op het gebied van het Midden-Oosten, Noord-Afrika of de islam.

Het winnende essay wordt gepubliceerd in ZemZem!

Voorwaarden:

  1. Het essay moet gebaseerd zijn op een MA-scriptie die met minimaal een 8 is beoordeeld en is geschreven aan een Nederlands of Vlaamse universiteit en is afgerond in 2021-2022.
  2. Het essay is vernieuwend, toegankelijk voor een breed publiek, en is geschreven in correct Nederlands. Het bedraagt max. 2500 woorden incl. voetnoten; langere essays worden niet aan de jury voorgelegd.

De deadline voor inzendingen is 1 november 2022. Inzendingen kunnen worden gestuurd naar info@zemzemtijdschrift.nl.

Procedure:

Om mee te kunnen doen, moet je abonnee zijn. Nog geen abonnement? Dat sluit je hier snel en makkelijk af. Voor € 17,50 (Vlaanderen €25,00) ontvang je twee nummers per jaar en het nummer over Beeldcultuur.

De redactie toetst elk essay aan de basisvoorwaarden onder punt 1. De auteurs van essays die hier niet aan voldoen krijgen bericht dat hun essay niet wordt meegenomen in de beoordeling door de jury. De redactie legt de essays die voldoen aan de voorwaarden onder punt 1 ter beoordeling voor aan een externe jury bestaande uit drie specialisten op het gebied van het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam. De jury maakt begin 2023 een shortlist bekend, waarop de winnaar bekend wordt gemaakt. Het essay wordt gepubliceerd in het decembernummer van 2023.

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in ZemZem!

Vaste lezer worden? U kunt in onze webshop een jaarabonnement afsluiten (22,50 per jaar). Ook kunt u hier losse nummers bestellen.